Welkom bij Fysio & Manuele therapie praktijk Andries de Lange.

Mijn praktijk voer ik op de Vinkenborghlaan 37 te Leidschendam. Op dinsdag- & donderdagochtend werk ik op de Koningin Julianaweg 46.

Naast mijn werk op de praktijk geef ik ook les op de Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT). Tevens ben ik gescout door de Nederlandse Vereniging Manuele Therapie (NVMT) als young potential. Momenteel zit ik in een traject met negen andere young potentials om te kijken welke kwaliteiten iedere young potential bezit om zo te zien welke functie het beste bij hen past. Het is dus de bedoeling dat alle young potentials een kaderlid functie gaan vervullen binnen de NVMT. Wilt u meer lezen over dit traject klik dan hier.

Deze site is gemaakt voor zowel de patiënt als de (para-)medicus en de student.

 

 

Andries de Lange gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Andries de Lange deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Andries de Lange bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Andries de Lange houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Andries de Lange vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Andries de Lange informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Andries de Lange informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Andries de Lange informeert patiënten indien Andries de Lange bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

© 2010, Andries de Lange - Fysiotherapeut en Master in de Manuele Therapie te Leidschendam